Regulamin

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego worekpomyslow.pl zwanego dalej Serwisem lub worekpomyslow.pl.

2. W momencie podjęcia jakichkolwiek czynności w Serwisie, osoba staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i w pełni je akceptuje, a także zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania.

3. Serwis dostępny jest dla wszystkich osób korzystających z Internetu. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Autorzy artykułów, komentarzy oraz wszelkich innych wpisów na stronie, oświadczają, że dysponują wszystkimi prawami autorskimi koniecznymi do publikacji tychże materiałów.

5. Publikując swoje artykuły w serwisie worekpomyslow.pl autor zezwala na ich kopiowanie przez innych właścicieli stron pod warunkiem zachowania ich formy i treści oraz umieszczenia aktywnego hiperłącza do strony ze źródłowym artykułem w serwisie worekpomyslow.pl, jeśli miejscem umieszczenia artykułu jest strona www lub wiadomość e-mail. Ponadto osoby kopiujące zawartość artykułu są zobowiązane do zamieszczenia informacji o źródle jego pochodzenia.

Autorzy

1. Umieszczając artykuł autor oświadcza, że posiada do niego pełne, bądź częściowe (pozwalające na publikację) prawa autorskie.

2. W Serwisie zabronione jest publikowanie artykułów:

 • o charakterze pornograficznym,
 • chronionych prawami autorskimi lub naruszających prawa innych osób,
 • propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne,
 • propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść,
 • propagujących narkotyki,
 • wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych
 • obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe,
 • naruszających prywatność, dobro osobiste i godność osób trzecich,
 • naruszających prawo polskie i międzynarodowe,
 • odnośników do stron propagujących rozpowszechnienie wirusów lub do stron zabronionych przez prawo polskie,
 • uznanych powszechnie za moralnie naganne.
 • artykułów skopiowanych z innych serwisów i stron www.

3. Opublikowane artykuły nie mogą zawierać żadnych linków do stron prezentujących takie treści. Worekpomyslow.pl zastrzega sobie pełne prawo do kasowania artykułów naruszających ww. punkty bez informowania o tym użytkowników.

4. Autor artykułu ma obowiązek dodania odpowiednich tagów oraz kategorii do redagowanego wpisu.

5. Kategorycznie zabronione jest wyłączanie funkcji komentowania, oceniania, seo, itp. dla redagowanego wpisu.

6. Powyższy punkt może zostać uchylony przez administratora Serwisu (admin@worekpomyslow.pl) na prośbę autora.

7. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian i korekt mających charakter, jeśli to konieczne, poprawek merytorycznych, usunięcia treści niewłaściwych, dostosowania artykułu do layoutu witryny, a także wszelkich innych uznanych za niezbędne.

Dane osoby korzystającej z Serwisu

1. Zobowiązujemy się, aby nie sprzedawać osobom trzecim danych osobowych pozostawianych w Serwisie przez użytkowników.
2. Zabronione jest wykorzystywanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie danych o osobach korzystających z Serwisu bez ich wiedzy i zgody (wyjątek – patrz: Polityka Prywatności).
3. Osoba korzystająca z Serwisu uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim.

Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie bez konieczności uzasadnienia przyczyny i bez informowania o tym każdorazowo jego użytkowników, chyba że zmiana będzie dotyczyła punktu nr 3 Informacji Ogólnych.
Osoba korzystająca z Serwisu po zmianie Regulaminu, deklaruje, że w pełni akceptuje jego nowe postanowienia.

Ważne!

Worekpomyslow.pl nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treści znajdujące się w opublikowanych w Serwisie artykułach. Staramy się zamieszczać w naszej bazie jedynie interesujące i trafne artykuły, nie możemy jednak w żaden sposób zagwarantować, że każdy link znajdujący się w artykułach prowadzi do bezpiecznej i użytecznej strony.

Copyright 2010 worekpomyslow.pl